Portalen

På Portalen vårdas och behandlas personer med psykiatrisk funktionsnedsättning av olika genes. De flesta har varit sjuka en längre tid och har ett stort behov av hjälp och stöd i vardagen på olika sätt.

Fokus här handlar om att optimera måendet och att höja livskvaliteten utifrån den enskildes förutsättningar.
Detta sker genom en tät kontakt med vår läkare samt en strukturerad vårdmiljö med aktiviteter som arbetsterapeuten och behandlingspersonalen ansvarar för. En genomförandeplan som är upprättad i samförstånd med den enskilde och uppdragsgivaren, ligger till grund för placeringen.

Miljön är hemlik och överskådlig. Utemiljön är trevlig med mycket grönska och promenadstråk.

Till avdelningen hör också två träningslägenheter – Henrytorp.

Kontakt: 0708-70 51 08 (personal dygnet runt)