Koncernen Omsorgshuset

Omsorgshuset Red Tree Care Center AB ingår i koncernen Omsorgshuset. Moderbolaget är Omsorgshuset i Stockholm AB, www.omsorgshuset.se , huvudkontoret ligger i Stockholm.