Koncernen Omsorgshuset

Omsorgshuset Red Tree Care Center AB ingår i koncernen Omsorgshuset. Moderbolaget är Omsorgshuset i Stockholm AB, www.omsorgshuset.se 
Huvudkontoret ligger i Stockholm.