Glimten

På Glimten vårdas i huvudsak äldre personer för en kortare eller längre tids omvårdnad och behandling.

Fokus här är rehabiliterande åtgärder. Många återvänder till det egna hemmet efter en tids korttidsvård.

Den samlade professionen; dvs läkare, sjuksköterska, undersköterska, samt arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar tillsammans för att ge patienten individuellt anpassad vård och behandling i linje med den genomförandeplan som upprättas vid inskrivning, utifrån uppdraget.

Miljön är hemlik och trevlig. Personal i tjänst är engagerad och kompetent.

Kontakt: 0768-91 65 21 (personal dygnet runt)