Villa L.E.V.A - Lärande, Engagemang, Våga, Attityd

Villa L.E.V. A …
… är ett behandlingshem som ligger i natursköna Sätofta Höör. Vi finns till för män och kvinnor över 21 år med missbruk/beroende och psykosociala problem. I vårt vackra korsvirkeshus erbjuder vi boende, behandling, eftervård samt utsluss. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och har klara och tydliga mål med vistelsen hos oss.

Vår inriktning
Personlighetsstörning, missbruk, autism, dubbeldiagnoser, ångest, depression, bipolär/manodepressiv.
Vi tar emot enligt följande lagrum: SoL, LVM, LPT och LRV.

Personal
Vi har utbildad personal dygnets alla timmar. För bedömning, samtal, medicinering och eventuella utredningar, finns det specialkompetens hos vår allmänläkare, våra sjuksköterskor, behandlare och psykolog.

Behandling
Klienten ingår i teamet och tillsammans verkar vi för en miljö med varandra, lagar mat och utvecklas i grupp och som individ. Vi erbjuder gruppbehandling med KBT, Återfallsprevention, Kriminalitet som Livsstil och enskilda samtal. Vi arbetar utifrån ett grundschema med veckans innehåll som i takt med behandlingen, utvecklas efter klientens funktion och förmåga.
Urinprov lämnas vid överrenskommelse eller misstanke.

För den som önskar erbjuder vi handledd arbetsträning i vår arbetsverkstad med diverse göromål. Det kan bl.a. vara cykelreparationer, måleriarbete, mindre reparationsarbeten mm. Vi har möjlighet till en utegrupp för den som önskar arbeta i trädgård och annan utemiljö.

Vi finner det viktigt för klienten att hitta nya intressen och aktivera sig. Friskvård är viktig inslag i tillvaron och vi har tillgång till ett stort, externt gym samt andra aktiviteter.

Behandlingen bygger på att inventera, utveckla och hitta nya kunskaper hos individen. Klienten får efter förmåga, med handledning av personal, ta ansvar för sitt boende, matlagning, städ av rum och gemensamma utrymmen.

Som ett komplement till behandlingen, erbjuder vi öronakupunktur NADA, mot oro, ångest, abstinens, depression, sömnsvårigheter mm.

Vi har en inställning om allas lika värde, har ett gott uppförande och är respektfulla mot övriga klienter och personal.


Boende
Vi bedriver vår verksamhet i ett stort korsvirkeshus med anor från 1800-talet. Huset är trivsamt inrett med stora och generösa ytor. Det finns en stor trädgård och ett polområde att utnyttja och som uppskattas att tillbringa tid i. Alla klienter har ett eget trivsamt möblerat rum. Dusch och toalett gemensamt

Utsluss/Eftervård
När klienten är redo för utsluss, har vi två fristående rum i en separat byggnad med egen ingång och toalett. Här ges klienten möjlighet att börja tillämpa sina färdigheter, ta ett större ansvar och ett kliv ut mot självständighet. Bedömning om och när klienten är redo, görs av teamet.

Närstående
Någon har anhöriga, andra inte. Det finns kanske någon annan närstående som betyder mycket för klienten. Det ser olika ut för varje individ och ibland är relationerna ansträngda. Oavsett är dessa människor viktiga och vi arbetar aktivt för den som vill involvera/etablera kontakten med sina närstående.

Vi erbjuder anhörighelg där närstående ges möjlighet till kunskap, förståelse och verktyg till att förstå och hantera psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Kontakta oss på telefon: 0702-364051